• (0532) 587 50 16
    (0536) 597 47 25RUHSAL ŞİFA YÖNTEMLERİ UYGULAMA MERKEZİNE HOŞ GELDİNİZ• Bel Fıtığı • Bel kayması • Boyun Fıtığı • Baş Ağrıları • Migren • Disk kayması • Psikolojik Baş Ağrıları• Sırt ve Boyun Ağrıları • Bel Ağrıları • Romatizmal Ağrılar • Muhtelif Eklem Ağrıları • Tenisçi Dirseği • Omuz ve Kol Ağrısı • Kronik (Sürekli) Yorgunluk • Yüksek Tansiyon • Tümör • Guatr • Solunum Sistemi Rahatsızlıkları • Hormonal Bozukluklar • Salgı Bezi Bozuklukları • Kısmi Felç • Kısmi Kas Güçsüzlükleri • Ellerde Kavrama ve Tutma Zorluğu • Akciğer rahatsızlığı • Böbrek hastalıkları • Eklem Romatizması • Epilepsi ( Sara ) • Faranjit • Halsizlik – güçsüzlük • Hazımsızlık • Korku • Safra Kesesi • MS (MultipleSkleroz) • Kolit – Kolon • Şeker (Diyabet) • Prostat • Kanser • Damar tıkanıklığı • Kas Hastalıkları • Kalp Rahatsızlıkları • Topuk Dikeni Ağrısı • Diş gıcırdatmak • Kolesterol • Baş dönmesi • Diş ağrıları • Konsantrasyon bozukluğu • Endişe, kaygı •Hemoroid • El ve Ayaklarda Terleme • Hiç Adet Görememe •örolojik Rahatsızlıklar • Unutkanlık • Denge Bozukluğu • Sindirim Sistemi hastalıkları • Mide Rahatsızlıkları • Ülser • Gastrit • Mide Fıtığı • Cinsel Rahatsızlıklar • Kısırlık ( Kadın ) • Kısırlık ( Erkek ) • Menopoza Bağlı Şikayetler • Sıcak Basması • Kireçlenme • Diz Kapağı Yırtığı ve Sıvı Kaybı • Strese Bağlı Şikayetler • Uykusuzluk • İdrarda yanma, kaşıntı • Depresyon • Sinirlilik • Aşırı Heyecan • Çarpıntı • Dikkat Dağınıklığı • Panik Atak • İdrar tutamama • İdrar yolu enfeksiyonları • İktidarsızlık • Kadın hastalıkları • Adet düzensizliği • Adet sancıları • Vajinismus • Kekemelik • Kemik erimesi • Troid • Bio-Estetik • Siyatik Lumbago • Horlama • Sigara Bağımlılığı • Sedef • Çeşitli Cilt Rahatsızlıkları • İştahsızlık – iştahlılık (obezite) • Astım • Bağışıklık sistemi zayıflığı

Havas İlmi

Havas İlmi Nedir ? Havas ilmi, dua, sure ve ayetlerden oluşturulan tılsımlı yazılar ilmidir. Havas ilminin, arkasında, yazıları harekete geçiren, Ledun ilmi, yani ruhaniyet vardır. Havas ilmi, çeşitli ruhani varlıklar tarafından işleme konulan komutlardır. Örneğin Kuran'da her sure ve ayeti getiren ruhani değişik varlıklar vardır. Havas İlmi, maddi bilim dallarından, 1- İnsan ve Anatomisini 2- Matematik bilgisi 3- Fizik ve Astronomi (Burç İlmi) 4- Kimya ve Doğabilimini Manevi bilim dallarından ise, 1- Ebced İlmini 2- Cifr İlmini 3- Esma-ül Hüsna İlmini kapsar. Havas İlminin Tarihi Havâs ilminin kaynağı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) dir. Bakara süresi 102. ayetinde bahsi geçen Harut ve Marut isimli iki melek aracılığı ile Peygamberimize Allah tarafından öğretilmiştir. Yaşamış olduğumuz bu maddi alemin yasaları ve fiziksel oluşumları, manevi alemlerin etki ve yasalarıyla meydana gelmektedir.

Büyü Bozma

Kişinin iradesini ele geçirerek, hayatında haddini aşan ve olumsuz tesirlerde bulunmaya büyü denir. Alim ile zalim arasındaki, tek harflik fark gibi, yapılan işlemin koşulu ve niteliği bir işlemin kişinin hayatında şifaya ya da hastalığa sebep vermesi sonucunu doğurur. Günümüzde insanlar bu durumu ayırt edebilecek bilgi ve donanıma sahip olmadığı için, her işlemi büyü olarak değerlendirmekte olup, bu durum uygulayan kişilerce suistimale sebep olmaktadır. Bu durum kötücül işlemlerin çoğaldığı şu günlerde, onu nötrleştirecek güçlerin eksikliğini doğurmuştur. Şifaya gönül veren, sayıca az bulunan ve saklı bir kesim, bu farkı bilip, nefsi işlemleri ancak şifaya vesile olabilmek maksadıyla uygulamaktadır. Dualar yüzyıllar boyu, çeşitli uygarlıklar tarafından, manevi güçleri kuvvetlendirmek maksadıyla kullanılmıştır. Güçlü bir maneviyat, pek tabi ki, beraberinde başarı ve bereketi de getirecektir.

Celb (Sıcaklık) İşlemi

İlişkiler söz konusu olduğunda sevgi her daim bakidir. Bazen bitmiş gibi görünse de, aslında kişiler çeşitli tesirlerle kopma noktasına gelirler. İlişkilerde zedelenmeler söz konusu olduğunda, evvela tarafların üzerlerindeki bu tesirler kaldırılır ve kişilerin nötr duruma geçmeleri sağlanır. Fakat kopmalar söz konusu olduğu için, bir şekilde tekrar kişileri birbirlerine ısıtmak gerekir. İşte şifai anlamda yapılan bu işleme havas ilminde celb denir. Sıcaklık İşleminin Kuralları Havas'ta ilminde bazı kurallar olduğunu sitemizde farklı yerlerde değinmiş idik. Sıcaklık işlemi, kişiler arasında evvelden uzun soluklu beraberlik söz konusu olduğunda gerçekleştirilir. Örneğin, karı koca evlilikleri dağılmak üzere, çocuklar var ve evlilik birliğini toparlamak adına yapılan şifai işlemlerden biridir. Bu işlemlerden hariç, tarafların ilişkiye dair yaşanmışlıklardan ötürü oluşan olumsuz kayıtlarını (vesvese, korkular vs.) ve olumsuz davranışları.

Cin Musallatı Kaldırma

Cin Musallatı Nedir ? Cinler bir insana iki sebeple musallat olur; ya büyü yoluyla musallat edilir, ya da cin kişiye aşık olup musallat olur. Bu demek değil ki, tüm cinler kötüdür. İman eden, cinler de vardır ki, onlar insanlara musallat olmazlar. Yani cinler de, insanlar gibi, nefsi olan varlıklardır. Onlar da bu şekilde ayırt edilebilirler. Cinlerin de insanlar gibi, nefse sahip olmaları sebebiyle, insanlarda olduğu gibi, onların da zaaf ve ihanetleri ortaya çıkabilir. Cin musallatları genellikle iman etmemiş cinler tarafından gerçekleşir. Bunlar, kişilere saldırmak, onları rahatsız etmek, yoldan çıkarmak, farklı görüntülerde görünmek, akli dengelere müdahale etmek ve fiziki ve manevi hastalıklar oluşturmak üzere hareket ederler. Cin Musallatı Kendini Ne Şekilde Gösterir ? Cin musallatı, kişinin bilgisi dahilinde olmayabilir, ya da sezgileri kuvvetli ya da görüleri açık bir insan musallat olan cini göredebilir. Bu durum, kişiden kişiye farklılık göstermektedi

Hane Koruması

Hane Koruması Nedir ? Bu, önemli bir konudur, ve günümüzde genelde ihmal edilmektedir. Kişi, kendini korumak için genellikle bazı çalışmalar yapsa da, evini korumak çoğunlukla aklına gelmez. Ama bizce, kişi ve hanesi, bir bütün olarak ele alınmalıdır. Konu hane olunca, bazı bilgiler vermek faydalı olacaktır. Evlerin enerjisi, evin bulunduğu toprak ile doğrudan orantılıdır. Örneğin, bir toprak sahibi, toprağını müteahhite verirken, bir haksızlığa uğramış ise, o toprağı sahiplenen cinler üstünde bulunan haneleri rahatsız edebilirler. Bir müteahhit evi yaparken, inşaatı usulüne uygun şekilde yapmadı ise, yine hane için bu durum bir enerji kaçağıdır ve bu sebeple hane halkı cinler tarafından rahatsız edilebilir. Kısaca, haksız yere yapılan her işte, cinler devreye girer ve kişileri rahatsız ederler. Toprağın altında 30 seneden fazla bulunan maddi varlıklar, cinler tarafından sahiplenilirler. Bu nedenledir ki, define arayan kişiler, cinler tarafından yapılan tılsımları

Nazar Kaldırma

Nazar Nedir ? Nazar, insanlar yahut cinniler tarafından kişiye yöneltilmiş olan kötü enerjidir. Biyoenerji ilmi sayesinde, bu olay kanıtlanmış ve insanların gözlerinin çok etkili mor ötesi ve kızıl ötesi ışınlar yaydığı, bu olayın da insanlar ve diğer varlıklar üzerinde tahribata neden olduğu anlaşılmıştır. Kötü olan bu bakışlara nazar diyoruz. Bu kötücül bakışlar, yaydığı bu ışınlar ile, kişinin biyoritmini yani biyolojik dengesini bozmakta ve bunun sonucunda kişide çeşitli rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Yapılan araştırmalar neticesinde bu ışınların doz ve oranının insanların kızgın, sinirli, heyecanlı ve kıskanç anlarında arttığı ve yarattığı tahribatın da buna bağlı olarak değiştiğidir. Nazar hasetten doğar. Haset, haset eden kişideki kötü düşünceleri harekete geçirir ve gözleri vasıtasıyla, haset edilen kimseye nüfuz eder. Haset insanlardan olduğu gibi cinlerden de olabilir. Kişi, kendi kendine de nazar edebilir.

Sihir Bozma

Sihir Nedir ? Sihirin ne olduğunu anlamak için, büyü ile arasındaki farkı izah etmek yeterli olacaktır. Büyü, insanlar tarafından, kişinin iradesini ele geçirmek, haddini aşan ve kötücül davranışlara meylettirmek maksadıyla yapılan işlemlerdir. Sihir de aynı maksat ile, cinlerin yaptığı işlemlerdir. Sihrin en büyük tesiri ruhlar üzerindedir; sihri yapanlar fikirleri bozar, kalpleri çeler, ahlâkı perişan eder, toplumların altını üstüne getirir. Sihir yapanlar, Allah’ın izni olmadıkça kimseye bir zarar veremez. Çünkü gerçek tesir, ne sihirde, ne sihirbazda, ne tabiatta, ne ruhta, ne yerde, ne gökte, ne şeytanda, ne melektedir. Hakiki müessir ancak ve ancak Allah’adır. Fayda ve zarar denilen şey de ancak O’nun izni ile meydana gelir. O halde her şeyden önce insan Allan’dan korkmalı ve Allah’a sığınmalıdır ve bunlara karşı koymak için de Allah’ın kitabına sarılmalıdır. Sihir Belirtileri Nelerdir ? Sihir belirtileri, büyü belirtileri ile aynıdır.

Şifa Nüshası (Muska)

Muska Nedir ? Muska; bazı hastalıkları, kötülükleri ve nazarı uzaklaştırmak için boyna asılan veya üstte taşınan yazılı kağıt; üç köşeli şekilde katlanmış şey; üç köşeli bir nüsha manalarında kullanılır. Muska kelimesinin aslı "nüsha"dır. Arapça nüsha'dan Türkçeye bu şekilde değişerek geçmiştir. Buna Kuzey Afrika'da "hurz" Doğu Arabistan'da "hamaya", "hafiz" yahut da "maâza" Türkiye'de "muska", "nüsha" denir. Muska, genellikle olası bir hastalıktan korunmak veya tedavî amacıyla yazılarak taşınır. Muskalara yalnızca sûre ayet hadis veya bir dua yazıldığı gibi Allah'ın meleklerin efsanevî kişilerin adları anlaşılmaz tılsımlı sözler simgeler yıldız işaretleri rakamlar rumuz ve işaretler insan ve hayvan resimleri ile garip harf şekilleri de yazılıp çizilmiştir. Sûre ayet hadis ve duanın yazıldığı muskalar, İslâm dönemine; diğerleri ise İslâm'dan önceki batıl inanç ve hurâfelere aittir. Muska İçerikleri Muskaların yapılış amacına göre çok çeşitli muskalar yapılabilmekte

Tefrik (Ayırma) İşlemi

Tefrik (Ayırma) İşlemi Nedir ? Bu işlem genelde, evlilik birliğini bozan 3. kişileri, hane halkından uzaklaştırmak için yapılır. Bu kişiler, aileden 3. kişiler olabildiği gibi, arkadaş çevresinden kişiler de olabilir. Genelde bu 3. kişiler, ya hane halkını birbirine düşürmek için, vesvese verir, çiftlerin aralarına nifak sokar. Bir de zina yapan erkek ya da kadının, eşi tarafından zina yapılan kişiyi uzaklaştırmak üzere yapılır. Bunlar, tefrik işlemi yapmak için haklı sebeplerdir. Evlilik kutsal bir beraberliktir, bu birliği korumak herkesin en esas görevi olmalıdır. Allah'ın kullarını imtihana soktuğu, bildiğimiz bir gerçektir. Bu konuda yapılan mücadeleler de, ona karşı imtihanlarda muvaffak olmak adınadır. Tefrik işlemi, harici konularda pek tercih edilmeyen bir uygulama diyebiliriz. Fakat haklı sebepler olduğunda, zulm edenin zulmünden kurtulmak adına, kötülük için bir araya gelenleri ayırmak adına yapılır. Tefrik İşlemleri Nasıl Gerçekleşir ?

Şifa Suları

Şifa Suyu Nedir ? Havas ilmini, ana amacı yönünden şifaya vesile olmak için sure ve ayetlerle ve çeşitli tılsımlarla hazırlanan işlemler olarak tanımlayabiliriz. Şifa konusu çok geniş kapsamlı bir deryadır. Fiziksel hastalıklar, manevi hastalıklar ve davranışsal hastalıklar, kendi içlerinde alt başlıklar halinde sayısız konulara uzanmaktadır. Şifa suları, genel hatlarıyla, belli bir konuda şifa olmak adına safran mürekkebiyle hazırlanan dualardır. Şifa Suları Neler İçin Kullanılmaktadır ? Şifa suları, yaygın olarak, kişiler üzerindeki etkileri (cin musallatı, nazar, sihir, büyü vs.) silmek adına hazırlanmaktadır. Şifa suları ayrıca fiziksel hastalıklara özel hazırlanmaktadırlar. Örneğin göz sorunları, kulak sorunları, kanser.. Şifa sularının bir diğer kullanım alanı, bağımlılıkları ve zaafları gidermektir. Örneğin şiddet, alkol, zina, kumar gibi. Ruhsal ve duygusal bozuklukları düzeltmek için de hazırlanırlar. Örneğin kıskançlık, vesvese gibi..